Privacybeleid & cookies

Jouw gegevens zijn voor ons heilig. We vertrekken nooit je gegevens aan commerciële partijen. Deze slaan we alleen op voor eigen doeleinden, zoals voor verzending en administratie en om je te informeren over optimalisaties, demodagen en nieuwe producten. Wees gerust, we spammen je niet en achtervolgen je niet met advertenties want daar houden we zelf ook niet van. Hieronder staat ons privacy- en cookiebeleid beschreven. 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website van EasyMarcs®. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-03-2023. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens wij van jou verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en met wie en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel delen. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij deze tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt over de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware - Shopify

Onze webwinkel draait op het softwareplatform van Shopify. Persoonsgegevens die jij voor  onze dienstverlening beschikbaar stelt, delen we deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shopify is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen voor het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Payment processors - Shopify

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het betaalplatform van Shopify. Shopify verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.
Shopify behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen voor de bescherming van je persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Shopify’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen - Shopify

Wij verzamelen ook de reviews via het platform van Shopify, waarvoor dezelfde bescherming van je persoonsgegevens geldt.

Verzenden en logistiek - PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om het pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met deze verzender delen. PostNL gebruikt deze gegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen - Marktplaats.nl

Wij verkopen ons producten ook via het platform van Marktplaats.nl.
Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl je bestel- en persoonsgegevens met ons.
Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die onze website automatisch verzamelt hebben het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan EasyMarcs® op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Boekhouding

Verder delen we je gegevens niet met derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft niet langer gebruik van onze diensten wenst te maken.
Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een verzoek om te worden vergeten. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je gegevens.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten tot je persoonsgegevens die wij of anderen namens ons verwerken. In beginsel sturen wij afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons bekende e-mailadres. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jou of daartoe herleidbaar zijn, in te zien en te laten aanpassen. Laat het ons weten en wij verstrekken jou deze gegevens via het bij ons bekende e-mailadres of passen we de gegevens aan en bevestigen jou dat via het bij ons bekende e-mailadres.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Cookies

Via onze website worden cookies door Google Analytics geplaatst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier je bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

We kunnen niet voorkomen dat derde partijen, via social media, cookies plaatsen als je bijvoorbeeld een YouTube-filmpje bekijkt. 

Contactgegevens
EasyMarcs®
Churchillweg 18
6706 AA Wageningen
info[at]easymarcs.com
M +31 6 51 75 01 06 

Informatie over online geschillen

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.